Kalafong hospitaal Complaints - Poor service delivery

My foster kind is in kalafong met malaria die susters daar gee net nie om of haar medesyne gegee word of nie en as haar drip leeg is of nie hul lewer regtig swak diens en dit is on aanvaar baar hoe maak ek om vir haar die regte behandeling te kry

Share This :   Technorati Twitter Stumble Upon

Comments

Login To Post Your Comments

Username  :

ex : johnpeter
Password  :

password must have min 6 chars